Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Rewitalizacja ul. H. Modrzejewskiej w zakresie utwardzenia terenu wzd┼éu┼╝ gara┼╝y oraz wymiany nawierzchni chodnika


Lokalizacja

Ul. Modrzejewskiej, nr dzia┼éki 5166/1, chodnik i tereny przyleg┼ée bezpo┼Ťrednio do ul. H. Modrzejewskiej.

Skr├│cony opis

Rewitalizacja ul. H. Modrzejewskiej w zakresie utwardzenia terenu wzd┼éu┼╝ gara┼╝y przy ul. H. Modrzejewskiej oraz wymiany nawierzchni chodnika wzd┼éu┼╝ ul. H. Modrzejewskiej

Opis projektu

remont chodnika w zakresie wymiany nawierzchni z dotychczasowej (nawierzchnia z p┼éyt betonowych jest w z┼éym stanie technicznym) na now─ů kostk─Ö brukow─ů wzd┼éu┼╝ ul. H.Modrzejewskiej. Utwardzenie teren├│w piaszczystych p┼éytami eko-a┼╝ur (pomi─Ödzy ul. H. Modrzejewskiej a gara┼╝ami).

Uzasadnienie

Chodnik: na powierzchni wyst─Öpuj─ů ubytki,p─Ökni─Öcia oraz odkszta┼écenia, stwarzaj─ůce zagro┼╝enie. Osoby na w├│zkach inwalidzkich i wioz─ůce dzieci w w├│zkach zmuszone s─ů porusza─ç si─Ö wzd┼éu┼╝ jezdni. remont chodnika poprawi bezpiecze┼ästwo i estetyk─Ö osiedla.
Utwardzenia: uzasadnione jest zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe na samochody mieszka┼äc├│w osiedla, w ramach przystosowania infrastruktury dla potrzeb lokalnej spo┼éeczno┼Ťci.

Projekt zaakceptowany merytorycznie

Wiadomo┼Ť─ç zosta┼éa wys┼éana. Dzi─Ökujemy!
Wiadomo┼Ť─ç nie zosta┼éa wys┼éana.
Prosimy spr├│bowa─ç p├│┼║niej.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomo┼Ť─ç!

* Pola obowi─ůzkowe

Pytanie dotycz─ůce projektu:
Rewitalizacja ul. H. Modrzejewskiej w zakresie utwardzenia terenu wzdłuż garaży oraz wymiany nawierzchni chodnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za po┼Ťrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostro┼é─Öki z siedzib─ů pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostro┼é─Öki  szanuje prawa U┼╝ytkownik├│w do prywatno┼Ťci i dba o ochron─Ö danych osobowych, kt├│rymi administruje zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i ka┼╝dego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narz─Ödzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoj─ů prywatno┼Ť─ç zapewniaj─ůc przestrzeganie przepis├│w prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak r├│wnie┼╝ zapewniaj─ůc ich ochron─Ö od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poni┼╝ej zasady opisuj─ů, jakie dane osobowe gromadzimy i jak mo┼╝emy z tych informacji korzysta─ç. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wype┼énienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. mo┼╝esz zosta─ç poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imi─Ö, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powy┼╝sze dane osobowe przetwarzane s─ů na podstawie zgody wyra┼╝onej przez U┼╝ytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego s┼éu┼╝─ůcego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostro┼é─Öki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem u┼╝ycia danych osobowych jest ┼Ťwiadczenie us┼éugi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach kt├│rego mieszka┼äcy wsp├│┼édecyduj─ů o wydatkach publicznych w mie┼Ťcie w perspektywie kolejnego roku bud┼╝etowego.
4. Ka┼╝demu U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt├│re dotycz─ů jego osoby w tym prawo do wgl─ůdu w swoje dane, ich poprawiania, ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania lub usuni─Öcia.
Po przyj─Öciu wniosku o usuni─Öcie Twoich danych osobowych z systemu nie b─Ödziemy ju┼╝ ich przetwarza─ç. Wyj─ůtek stanowi sytuacja gdy istniej─ů: wa┼╝ne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, kt├│re wed┼éug prawa uznaje si─Ö za nadrz─Ödne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.
5. System informatyczny oraz dane, kt├│re zbieramy i przetwarzamy, s─ů zabezpieczone przed wgl─ůdem os├│b trzecich, spe┼éniaj─ůcy bardzo wysokie wymagania bezpiecze┼ästwa zar├│wno pod wzgl─Ödem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, kt├│re przesy┼éane s─ů na nasze serwery s─ů chronione s─ů przy pomocy protoko┼éu SSL/TLS. Oznacza to, ┼╝e dane osobowe przesy┼éane s─ů przy wykorzystaniu zabezpiecze┼ä kryptograficznych (szyfrowane).
7. Wsp├│┼épracujemy z ekspertami IT zapewniaj─ůcymi sta┼ée bezpiecze┼ästwo Pa┼ästwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniaj─ůcej si─Ö dynamicznie rzeczywisto┼Ťci i zagro┼╝e┼ä. Programi┼Ťci czuwaj─ů nad bie┼╝─ůcym wdra┼╝aniem odpowiednich procedur i bezpiecze┼ästwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia us┼éugi o najwy┼╝szej jako┼Ťci korzystamy z pomocy partnera ÔÇô firmy MediaPark Sp z o.o. , kt├│ry jest og├│lnopolskim dostawc─ů i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa w tym dotycz─ůcych ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, kt├│re s─ů niezb─Ödne, wy┼é─ůcznie do cel├│w okre┼Ťlonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania g┼éos├│w.
Ca┼éa procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostro┼é─Öki, a  po zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia us┼éugi i przekazaniu wynik├│w g┼éosowania do Prezydenta Miasta Ostro┼é─Öki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udost─Öpnianie Twoich danych osobowych mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy b─Ödzie to wymagane przepisami prawa, mo┼╝emy udost─Öpni─ç posiadane dane upowa┼╝nionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoj─ů przegl─ůdark─Ö internetow─ů na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia wsp├│┼épracy pomi─Ödzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzi─Öki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadza─ç informacji za ka┼╝dym razem kiedy wracasz na nasz─ů stron─Ö. Wy┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej opcji zezwalaj─ůcej na zapisywanie plik├│w cookies, nie uniemo┼╝liwia korzystania z serwisu, ale w niekt├│rych sytuacjach dost─Öp do jego cz─Ö┼Ťci mo┼╝e by─ç wolniejszy.
12. Ze wzgl─Öd├│w bezpiecze┼ästwa dane o adresie IP u┼╝ytkownika serwisu, zapisywane s─ů w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpo┼Ťredni─ů identyfikacj─Ö u┼╝ytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatno┼Ťci. 
14. Do korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych za po┼Ťrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przegl─ůdarka internetowa.
15. Dbamy o prywatno┼Ť─ç U┼╝ytkownik├│w serwisu, w zwi─ůzku z tym ka┼╝dy korzystaj─ůcy z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowi─ůzany jest do przestrzegania zakazu nadu┼╝ywania ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do system├│w teleinformatycznych nast─Öpuj─ůcych tre┼Ťci: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) kt├│re powoduj─ů zachwianie pracy lub przeci─ů┼╝enie system├│w teleinformatycznych nale┼╝─ůcych do Prezydenta Miasta Ostro┼é─Öki lub innych podmiot├│w bior─ůcych bezpo┼Ťredni lub po┼Ťredni udzia┼é w ┼Ťwiadczeniu us┼éug, 
c) kt├│re naruszaj─ů dobra os├│b trzecich, og├│lnie przyj─Öte normy spo┼éeczne lub kt├│re s─ů niezgodne z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawid┼éowo┼Ťci lub zagro┼╝e┼ä powodowanych przez osoby nierespektuj─ůce przepis├│w prawa i regulacji obowi─ůzuj─ůcych w naszym serwisie, b─Ödziemy wsp├│┼épracowa─ç z policj─ů, prokuratur─ů, s─ůdami, by pom├│c w uj─Öciu os├│b dopuszczaj─ůcych si─Ö czyn├│w zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotycz─ůcych niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przes┼éanie wiadomo┼Ťci do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji to┼╝samo┼Ťci U┼╝ytkownika mo┼╝emy prosi─ç o podanie dodatkowych informacji pozwalaj─ůcych nam Pa┼ästwa uwierzytelni─ç.
18. W przypadku je┼Ťli uwa┼╝aj─ů Pa┼ästwo, ┼╝e przetwarzanie przez nas Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mo┼╝ecie wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.