projekt nr 30

30. Wykonanie ogrodzenia, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu przy "Kultowni" - świetlicy OCK


Opis projektu

Ogrodzenie terenu wokół budynku "Kultowni" - świetlicy OCK na osiedlu Wojciechowice, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z Wojciechowic oraz zagospodarowanie terenu: postawienie mini sceny, ławek i stolików oraz tablic edukacyjnych, toru sprawnościowego.

Uzasadnienie

Kultownia stoi przy ruchliwych ulicach. Większość zajęć odbywa się w budynku, nieogrodzony teren ogranicza gry plenerowe. Plac wokół nie jest wyposażony, od lat nie prowadzono prac związanych z jego zagospodarowaniem. Projekt pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dzieci i dostosować plac do charakteru pracy placówki. Wyposażony teren wpłynie na wizerunek osiedla i poszerzy różnorodność form pracy Kultowni.

Opis lokalizacji

Aleja Wojska Polskiego 40, numer działki 30608/2

Projekt zaakceptowany merytorycznie