projekt nr 8

8. Przebudowa skrzyżowania ul.Hubalczyków gen.S. Roweckiego Grota z ul. gen Kutrzeby wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Hubalczyków , gen.Stefana Roweckiego "Grota" z ulicą gen. Tadeusza Kutrzeby na działkach o nr ewid. 50444/19,50444/21,50444/105,50444/129,50444/148

Skrócony opis

Projekt zagospodarowania terenu polegający na przebudowie skrzyżowania ulic Hubalczyków, gen. Stefana Roweckiego "Grota", gen, Tadeusza Kutrzeby w Ostrołęce wraz z budową odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz korektę lokalizacji hydrantów p.poz. dodatkowo projekt obejmuje przebudowę ciągów pieszych w obrębie projektowanej inwestycji oraz korektę istniejącego oznakowania.

Opis projektu

Projekt zagospodarowania terenu polegający na przebudowie skrzyżowania ulic Hubalczyków, gen. Stefana Roweckiego "Grota", gen, Tadeusza Kutrzeby w Ostrołęce wraz z budową odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz korektę lokalizacji hydrantów p.poz. dodatkowo projekt obejmuje przebudowę ciągów pieszych w obrębie projektowanej inwestycji oraz korektę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

Uzasadnienie

Przebudowa niekrzyżowania polegająca na włączeniu ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby zapewni dostep do ulicy gen. Stefana Roweckiego "Grota" - drogi gminnej. Przedmiotowa ulica zapewnia bezpośrednią obsługę komunikacyjna działek zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego ul. St. Roweckiego "Grota". Obecnie właściciele działek zlokalizowanych przy ul. T Kutrzeby nie mają żadnej możliwości dojazdu do swoich posesji.

Projekt zaakceptowany merytorycznie