projekt nr 6

6. Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1, 3, 5, 7, 9, 11


Lokalizacja

ul. Kleeberga, dz. nr 52820/20

Skrócony opis

Wwymiana starych, betonowych płyt chodnikowych na kostkę typy "polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

Opis projektu

Realizacja projektu wymaga wymiany starych, betonowych płyt chodnikowych na kostkę typy "polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

Uzasadnienie

Ww. chodnik jest od wielu lat w bardzo złym stanie technicznym - pokruszone i wypłukane płytki. Stwarza zagrożenie potknięcia lub/i upadku osobom z niego korzystającym. Jest jednym z najczęściej uczęszczanych chodników na osiedlu Centrum, w związku ze zlokalizowanymi w jego sąsiedztwie budynkami mieszkalnymi, szkołami, przedszkolami oraz punktami handlowo-usługowymi.

Projekt zaakceptowany merytorycznie. Zwiększenie kosztów zadania