projekt nr 11

11. Inscenizacja Rekonstrukcji Historycznej Bitwy pod Ostrołęką z 1807 roku.


Opis projektu

W ramach projektu zorganizowana zostanie inscenizacja wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie błoni nad Narwią . Inscenizacja ma służyć zwiększeniu świadomości ostrołęczan na temat historii swojego kraju i miasta Przedstawienie ma dotyczyć wydarzeń z 1807 roku Bitwa pod Ostrołęką z 16 lutego 1807 roku wpisała się w pasmo zwycięstw napoleońskich ,które w konsekwencji przy zaangażowaniu się samych Polaków przyniosło powstanie Księstwa Warszawskiego. Skończyły się rządy pruskie nad Ostrołęką. Bitwa ta w Biuletynie wielkiej Armii była mocno akcentowana jako spektakularne zwycięstwo, co zostało odzwierciedlone wpisaniem nazwy miasta na Łuku Triumfalnym w Paryżu .Stąd możemy do dziś - odwiedzając Paryż - zobaczyć nazwę naszego miasta wpisaną w dni chwały zwycięstwa oręża Wielkiej Armii. Dodatkowo proponuję na terenie plazy miejskiej zorganizować stoiska ze straganami przedstawiające rzemiosło epoki XIX wieku, wystawę współczesnego sprzętu wojskowego oraz koncert Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego na terenie Hali im. A. Gołasia

Uzasadnienie

Organizacja projektu wpłynie w dużym stopniu na angaż kulturalny mieszkańców Ostrołęki .  Dzięki naszemu projektowi ostrołęczanie będą mogli poznawać historię w sposób najciekawszy. Tego typu pomysły są pożądane zwłaszcza w XXI wieku, kiedy wiedza historyczna przekazywana na lekcjach w szkole jest ograniczona. Chcemy aby historia była przedstawiona w sposób interesujący zarówno dla młodzieży jak i osób starszych. Główną myślą projektodawców są słowa Piotra Konieczki, który powiedział: „Naród który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”

Opis lokalizacji

1.Główna lokalizacja błonie nad Narwią. 2.Hala im. A. Gołasia

Projekt zaakceptowany merytorycznie