projekt nr 14

14. Budowa sceny plenerowej w Parku Miejskim przy ulicy Traugutta


Lokalizacja

Park Miejski na ulicy Traugutta w Ostrołęce, bliżej Żłobka Miejskiego, przy skateparku

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę sceny plenerowej, zadaszonej, której podłoga sceny wykonana byłaby z drewna, by była odpowiednia dla tancerzy. Powstałoby miejsca do siedzenia przed sceną, ławki oraz zaplecze sanitarne. Kolorystyka i wykończenia w barwach miasta. Scena dałaby otwarte i łatwo dostępne miejsce do koncertowania w mieście i ożywiła Pak Miejski,  który jest doskonałym miejscem rekreacji.

Opis projektu

Budowa sceny plenerowej, zadaszonej o wymiarach 8x12 m, wysokość sceny - ok. 50 cm, wysokość od sceny do sufitu - ok. 6 m. Podłoga sceny wykonana z drewna, tak by odpowiadało warunkom dla tancerzy. Dwa wejścia na scenę - oficjalne i techniczne. Wyprowadzenie do zasilania i oświetlenie. Kolorystyka i wykończenia w barwach miasta. Rozdzielnia elektryczna na zapleczu sceny (z boku). Gniazda zasilające: 16A, 32A, 63A, 125A. Niewielkie zaplecze techniczne. Miejsca do siedzenia przed sceną, ławki oraz zaplecze sanitarne.

Uzasadnienie

W Parku Miejskim odbywa się wiele imprez miejskich: festynów, pikników, koncertów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale brak stałej sceny wymaga każdorazowego pożyczania jej, przewożenia i instalowania, co jest dużym wysiłkiem dla organizatorów wydarzeń. Budowa stałej, niewielkiej i zadaszonej sceny znacznie ułatwiłaby organizację tych wydarzeń. Ożywiłaby również w sezonie letnim Park Miejski, który jest doskonałym miejscem rekreacji dla mieszkańców. Dałaby także otwarte i łatwo dostępne miejsce do koncertowania środowisku muzycznemu w mieście.

Projekt zaakceptowany merytorycznie