projekt nr 7

7. Budowa odcinka chodnika na ul. Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Grodzickiego do granic miasta


Lokalizacja

Ul. Żeromskiego dz. nr ew. 60922, 60902/8, 60905/1, 60907/1, 60902/4 z obr. 6 w Ostrołęce.

Skrócony opis

Projekt będzie obejmował budowę jednostronnego chodnika wzdłuż końcowej części ul. Żeromskiego o nawierzchni utwardzonej betonową kostką, szerokości 1,5 m ze wzmocnieniem na zjazdy do posesji, z jednostronnym obramowaniem krawężnikiem betonowym. Budowa chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z tego odcinka drogi, a przede wszystkim dzieci z pobliskiej szkoły.

Opis projektu

Projekt będzie obejmowała budowę jednostronnego chodnika wzdłuż końcowej części ul. Żeromskiego o nawierzchni utwardzonej betonową kostką, szerokości 1,5 m ze wzmocnieniem na zjazdy do posesji, z jednostronnym obramowaniem krawężnikiem betonowym. Konstrukcja chodnika - kostka betonowa gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z gruzobetonem 0/31,5 cm gr. 10 cm. Powierzchnia chodnika 687 m2, zjazdu 226 cm2. Konstrukcja zjazdów - kostka betonowa - gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z gruzobetonem 0/31,5 cm gr. 15 cm.

Uzasadnienie

Budowa chodnika w końcowej części ulicy Żeromskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z tego odcinka drogi, a przede wszystkim dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. Z uwagi na wzmożony ruch samochodów osobowych, ciężarowych oraz tirów ten odcinek ulicy stał się bardzo niebezpieczny dla pieszych (dojście do pracy, szkoły, sklepu). Z tego odcinka drogi korzystają nie tylko mieszkańcy ul. Żeromskiego, ale również terenów sąsiednich.

Projekt zaakceptowany merytorycznie