projekt nr 58

58. Wykonanie chodnika i oświetlenia pomiędzy Galerią Alius, sklepem Ptyś a budynkami wielorodzinnymi Spółdzielni "Młodość"


Lokalizacja

Pomiędzy Galerią Alius, sklepem Ptyś, ul. gen. Fieldorfa "Nila" a budynkami wielorodzinnymi Spółdzielni "Młodość" zlokalizowanymi przy adresie H. Dobrzańskiego 14

Skrócony opis

Teren nie jest urządzony i brak jest oświetlenia. W tym rejonie przemieszcza się bardzo dużo osób o każdej porze dnia i nocy. Z obserwacji wynika, że dużo dzieci i młodzieży przechodzi po tym nie urządzonym terenie. Wykonanie chodnika i oświetlenia sprawiłoby, że ten teren byłby bardziej bezpieczny. Wnioskowany teren zlokalizowany jest w centrum Miasta Ostrołęki.

Opis projektu

Pomiędzy Galerią Alius, sklepem Ptyś, ul. gen. Fieldorfa "Nila" a budynkami wielorodzinnymi Spółdzielni "Młodość" zlokalizowanymi przy adresie H. Dobrzańskiego 14 jest teren nie urządzony, w planach jest wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego, który jest wykonany na wysokości budynku wielorodzinnego Spółdzielni Demokrata. Wykonanie powyższego ciągu pieszo-jezdnego do ul. Dobrzańskiego w obecnym budżecie jest mało realne, stąd propozycja wykonania chodnika i oświetlenia w ramach budżetu obywatelskiego. Teren jest nie urządzony i brak oświetlenia.  W tym rejonie przemieszcza się bardzo dużo osób o każdej porze dnia i nocy. Z obserwacji wynika, że dużo dzieci i młodzieży przechodzi po tym nie urządzonym terenie. Wykonanie chodnika i oświetlenia sprawiłoby, że ten teren byłby bardziej bezpieczny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szacunkowy koszt100 000 zł