projekt nr 55

55. Urządzenie drogi wewnętrznej poprzez wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej


Lokalizacja

Droga tzw. "Piaski" połozona jest przy obiekcie handlowo-usługowym "Handlowiec" i łączy ulicę gen. Emila Augusta Fieldorfa "Nila" z hala targową "Feniks"

Skrócony opis

Urządzenie tej drogi poprawi estetykę otoczenia, sposób funkcjonowania układu komunikacyjnego, dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Wzrośnie również atrakcyjność tej części miasta, bo droga będzie pełniła funkcję deptaka, gdzie mogą pojawić się ogródki gastronomiczne.

Opis projektu

Planowana jest zmiana nawierzchni tej drogi, która obecnie wykonana jest częściowo z płyt betonowych, a częściowo jest to nawierzchnia gruntowa. Droga swoim wyglądem powinna nawiązywać do istniejących ciągów, zlokalizowanych w tym rejonie tj. powinny być zamontowane lampy ozdobne, a nawierzchnia powinna być z kostki betonowej.

Urządzenie tej drogi poprawi estetykę otoczenia, gdyż w chwili obecnej jej nawierzchnia wykonana jest częściowo z płyt betonowych, a częściowo jest to nawierzchnia gruntowa. Ponadto, poprawi się w ten sposób funkcjonalność układu komunikacyjnego, gdyż zostaną ze sobą połączone wszystkie ciągi w tym obszarze. Połączenie ulicy Fildorfa "Nila" z halą "Feniks" , jak również z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym od wnioskowanej drogi do budynku Poczty Polskiej zapewni wygodny dostęp do wszystkich obiektów handlowo-usługowych. Wzrośnie również atrakcyjność tego miejsca, ponieważ ciąg ten będzie pełnił również funkcję deptaka, zatem mogłyby pojawić się tam, np. ogródki gastronomiczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nawierzchnia z kostki betonowej 170 000 zł
2Lampy ozdobne 20 000 zł
Łącznie: 190 000 zł