projekt nr 54

54. Wykonanie fragm. ul. Sadowej umozliwiającej przejazd przez istniejący rów melioracyjny w celu poprawy funkcjonowania układu komunik. i komfortu żcyia


Lokalizacja

ul. Sadowa w Ostrołęce

Skrócony opis

Ulica Sadowa łączy Pomian

Opis projektu

Wykonanie fragmentu ulicy Sadowej umożliwiającej przejazd przez rów melioracyjny w kierunku ul. Żniwnej razem z wykonaniem niezbędnego przepustu drogowego. Połączenie przedmiotowej ulicy w znacznym stopniu ułatwi dojazd mieszkańców do ul. Żniwnej i do niej przyległych oraz w istotny sposób odciąży ulice Pomian, która jest główną arterią osiedla. Mieszkańcy w ten sposób dostaną dodatkową możliwość dojazdu do swoich domostw bezpośrednio z ul. Goworowskiej, co wpłynie pozytywnie na ich komfort życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Obsługa geodezyjna 1 000 zł
2wykonanie nakładki z nawierzchni bitumicznej razem z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z ewentualnym dowizieniem niezbędnego kruszywa 27 500 zł
3zabudowa rowu melioracyjnego (wykonanie przepustu drogowego) z robotami towarzyszącymi 32 000 zł
4wykonanie koncepcji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń 5 500 zł
Łącznie: 66 000 zł