projekt nr 48

48. FERIE ZIMOWE ZE SPORTAMI TANECZNYMI


Lokalizacja

Obiekt sportowy na terenie miasta Ostrołęka ( miejski), z trzema salami sportowymi i miejscem , które można zaadoptować na stołówkę + szatnia.

Skrócony opis

Projekt zakłada zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii sportowych ( sporty taneczne - gimnasyka, taniec sportowy, aerobic sortowy , akrobatyka, cheerleading)
Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież , które zgłoszą się do projektu z otwartego naboru.  Projekt ma na celu promować zdrowy, aktywny styl życia za pomocą uprawiania sportów gimnastyczno - tanecznych

Opis projektu

Ferie - to czas, w ktorym można odciągnąć dzieci od telewizji i komputera oraz pokazać im inny - aktywny styl spędzania czasu wolnego.
Zakładając, że w naszym mieście działa wiele podmiotów ( klubów i stowarzyszeń ) działających wokół szeroko rozumianych sportów gimnastyczno- tanecznych, zakładam, że zainteresuje się nim także środowisko dzieci, które już uprawiają sport tego typu.

Do realizacji zadania będą należeć poszczególne działania :
- wyznaczenie terminu w czasie ferii zimowych
- wyznaczenie obiektu sportowego - sali gimnastycznej na terenie miasta w którym odbędą się działania
- wyznaczenie organizatora
- zatwierdzenie kadry trenerskiej proponowanej przez organizatora - ( sprawdzenie kwalifikacji i uprawnień)
- sprawdzenie czy organizator uzyskał niezbędne zgody ( kuratorium oświaty , sanepid )( w tym ubezpieczenie)
- ocena programu ( podziału na grupy wiekowe ,  poziom zaawansowania)
- realizacja  nadzór nad przebiegiem działań

W efekcie czas spędzony przez dzieci podczas takiego zimowiska zaoowocuje wzrostem formy , wzrostem świadomości potrzeby ruchu , będzie czasem którego efektem będzie  integracją, nawiązanie nowych przyjaźni w oparciu o sport.

Projekt zakłada
- czas trwania : 6 dni pn- sob.
- około 60 uczestników - ( szacowana liczba przy przedstawionej kalkulacji ilości opiekunów)
- wykorzystanie równoczesne trzech sal sportowych  i dodatkowo miejsca do serwowania posiłków ( stołówka)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynajem obiektów sportowych 5 000 zł
2posiłki ( 6 dni)5 500 zł
3kadra trenerska ( 4 osoby)12 000 zł
4kierownictwo i opieka ( 4 osoby )5 000 zł
5ubezpieczene 300 zł
6zakup środków dezynfekcyjnych, papierniczych, higienicznych 400 zł
7wydruk pamiątkowych dyplomów200 zł
Łącznie: 28 400 zł