projekt nr 39

39. Aktywny Senior


Lokalizacja

Kluby Seniora

Skrócony opis

Aktywny Senior

Opis projektu

Projekt ma na celu aktywizację i zaangażowanie osób w wieku 60+. Zakłada zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Obejmuje zajęcia edukacyjne, w tym naukę języka angielskiego oraz warsztaty dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Ponadto dotyczy aktywności ruchowej dla seniora, tj. pilates, joga dla kręgosłupa, aerobik oraz gimnastyka. W zakresie projektu ujęte zostały także zajęcia sportowo-rekreacyjne (wyjazdy integracyjne, wyjścia do kina i teatru).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt projektu 50 tys. złotych obejmuje zajęcia edukacyjne ruchowe, sportowo-rekreacyjne, profilaktyczne dla 70 osób z Klubów Seniora z terenu miasta Ostrołęki70 000 zł