projekt nr 28

28. Ułożenie ciągu pieszo - rowerowego przy ulicy Stefana Kijaka


Lokalizacja

ul. Stefana Kijaka - Rodzinny Ogród Działkowy Czeczotka

Skrócony opis

Ułożenie przy ulicy Stefana Kijaka ciągu pieszo - rowerowego.

Opis projektu

Ulica Stefana Kijaka od wielu lat jest w bardzo złym stanie technicznym (zniszczone, połamane płytki chodnikowe) a wzmożony ruch samochodów stwarza zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Brak chodnika przy ulicy Stefana Kijaka powoduje utrudnienia jest uciążliwe w poruszaniu się zarówna pieszych jak i rowerzystów. Ułożenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy znacznie umożliwi bezpieczne dojście, dojazd na rowerze do Rodzinnego Ogrodu Działkowego w szczególności osobom starszym. Inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów poruszających się tą ulicą, oraz poprawę estetyki otoczenia ulicy Stefana Kijaka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ułożenie ciągu pieszo - rowerowego195 000 zł