projekt nr 18

18. Budowa odcinka chodnika ul. Stefana Żeromskiego w Ostrołęce


Lokalizacja

ul. Żeromskiego, działki o nr ew. 60922, 60902/8, 60905/1, 60907/1, 60902/4 z obrębu 6 w Ostrołęce, własność Miasta Ostrołęki

Skrócony opis

Budowa przedmiotowego chodnika w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się tym odcinkiem, a przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce. Chodnik ten będzie zapewniał bezpieczeństwo i komfort nie tylko mieszkańcom ul. Żeromskiego, ale również terenów sąsiednich.

Opis projektu

Projekt będzie obejmował budowę jednostronnego chodnika wzdłuż końcowego odcinka ul. Żeromskiego (od przejazdu kolejowego w kierunku granic miasta) w ilości ok. 650 m2. Proponowana nawierzchnia chodnika np. z kostki betonowej ułożona na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa wykonana z gruzobetonu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie 1m2 chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa - ok. 210 zł, łącznie 650 m2 x 210 zł136 500 zł