projekt nr 12

12. Montaż kamer monitoringu z widokiem na park oraz ulice Platynową (z parkingiem) i Bursztynową.


Lokalizacja

Lokalizacja w obszarze skrzyżowania ulicy Platynowej z ulicą Bursztynową. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym: park od strony ulicy Platynowej, parking przy ulicy Platynowej, ulica Platynowa (po obu stronach ulicy Bursztynowej), ulica Bursztynowa.

Skrócony opis

Montaż kamer monitoringu ma na celu rozszerzenie systemu monitoringu miejskiego o punkt monitoringu w pobliżu skrzyżowania ulicy Platynowej z ulicą Bursztynową. Realizacja projektu wynika z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i gości parku, zapobieżenia dewastacji urządzeń w parku oraz w obrębie osiedla w rejonie ulic Platynowa i Bursztynowa.

Opis projektu

Prace do wykonania: projekt instalacji monitoringu, montaż kamer, położenie światłowodu lub zapewnienie innego łącza z systemem, podłączenie monitoringu do systemu ogólnomiejskiego. Instalacja kamer monitoringu miejskiego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu Bursztynowe, a przede wszystkim w parku rekreacji oraz w jego otoczeniu od strony ulicy Platynowej i Bursztynowej, a także umożliwi szybszą reakcję służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie osób przebywających na tym obszarze. Montaż kamer monitoringu ma na celu rozszerzenie systemu monitoringu miejskiego o punkt monitoringu w pobliżu skrzyżowania ulicy Platynowej z ulicą Bursztynową.  Realizacja projektu wynika z konieczności zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zapobieżenia dewastacji urządzeń w parku oraz w obrębie osiedla w rejonie ulic Platynowa i Bursztynowa. Będzie również spełniać funkcje prewencyjne. Realizacja projektu pośrednio przyczyni się do: zmniejszenia kosztów utrzymania mienia publicznego (miejskiego) i prywatnego, podlegającego ciągłej dewastacji, zapewnienia spokoju i porządku publicznego w godzinach nocnych. Na zebraniach Rady Osiedla  mieszkańcy od wielu lat zgłaszają sprawy związane ze zdarzeniami w parku, które miały miejsce późną nocą, a z powodu ich niezarejestrowania przez monitoring oraz braku świadków, są trudności z identyfikacją i wykryciem sprawców. Zainstalowanie kamer monitoringu spowoduje bieżącą kontrolę wskazanych obszarów przez właściwe służby miejskie, odstraszy potencjalnych sprawców od niedozwolonych występków, przyczyni się znacznie do ograniczenia dewastacji urządzeń w parku, poprawi bezpieczeństwo na osiedlu. Wizyjne monitorowanie terenu przyśpieszy prewencyjne działanie służb porządku publicznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji3 000 zł
2Montaż kamer monitoringu25 000 zł
3Włączenie kamer w ogólnomiejski system monitoringu wizyjnego2 000 zł
Łącznie: 30 000 zł