projekt nr 10

10. Patroni dla Ostrołęki!


Lokalizacja

-park przy ulicy Sucharskiego na osiedlu Centrum
-skwer przy ulicy Traugutta przy II Liceum Ogólnokształcącym
-plac przy "Kupcu"
-park miejski na osiedlu Bursztynowym
-park przy ulicy Brata Zenona Żebrowskiego na osiedlu Centrum

Skrócony opis

W Ostrołęce każdy z Nas codziennie odwiedza miejskie parki i skwery, niektóre z nich nie posiadają swojego patrona. Oficjalne nazwy takich obiektów nie tylko ułatwiłyby ich identyfikację podczas spotkań z przyjaciółmi i rodziną, ale także stanowiłyby odpowiedni sposób upamiętnienia patronów, szczególnie tych zasłużonych dla Ostrołęki i Polski. Wybierzmy ich wspólnie!

Opis projektu

Według moich wstępnych oględzin jest conajmniej 5 placów, skwerów i parków w Ostrołęce, które pozostają bez patronów. Chodzi o:
-park przy ulicy Sucharskiego na osiedlu Centrum
-skwer przy ulicy Traugutta przy II Liceum Ogólnokształcącym
-plac przy "Kupcu"
-park miejski na osiedlu Bursztynowym
-park przy ulicy Brata Zenona Żebrowskiego na osiedlu Centrum

W ramach projektu należałoby przede wszystkim upewnienić się, że wymienione miejsca należą do miasta, a następni przeprowadzić konsultacje społeczne i głosowanie internetowe, które wyłoniłoby patronów wyżej wspomnianych obiektów. W podstawowym wariancie projektu, po wyłonieniu patronów i spełnieniu wszelkich kwestii formalnych przez Urząd Miasta Ostrołęka w miejscu obiektów umiejscowione by były tabliczki informacyjne. W wariancie rozszerzonym moglibyśmy przygotować kamienie/tabliczki pamiątkowe ku czci patronów wymienionych miejsc. Głównym kosztem projektu byłaby produkcja tabliczek oraz ich montaż. Koszty są szacunkowe. Projekt umożliwiłby mieszkańcom prostszą identyfikację miejsc, które są chętnie odwiedzane, szczególnie przez seniorów oraz stanowiłby godny sposób upamietnienia wyłonionych w drodze głosowania patronów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tabliczki informacyjne zgodne ze wzorem m. Ostrołęka (w liczbie 15)5 000 zł
2Montaż tabliczek informacyjnych5 000 zł
Łącznie: 10 000 zł