projekt nr 36

36. Remont i naprawa pomnika


Lokalizacja

Osiedle Łazek. Rozjazd dróg Padlewskiego i Sierakowskiego.

Skrócony opis

Pomnik położony jest na rozjeździe ulic w bardzo widocznym miejscu. Jest "wizytówką" Osiedla, symbolem upamiętniającym wydarzenia z lat 1940-1943. Naprawy wymaga posadzka pomnika - skucie i położenie nowych płytek. Wymiana głównego cokołu na taki z trwałego i estetycznego tworzywa, np. płyty granitowej oraz odnowienie napisu. Wymiana płyty napisowej na kamieniu.

Opis projektu

Remont i naprawa pomnika.
Naprawy wymaga posadzka - skucie i położenie nowych płytek.
Główny cokół - najlepiej zrobić z trwałego i estetycznego tworzywa, np. płyty granitowej, na której odnowiony byłby napis. Do tego dopełnieniem byłaby wymiana płyty napisowej na kamieniu.

Uzasadnienie

Pomnik położony jest na rozjeździe ulic w bardzo widocznym miejscu. Jest taką "wizytówką" Naszego Osiedla, symbolem upamiętniającym wydarzenia z lat 1940-1943.
Pomnik jest w bardzo złym stanie: odpryskująca farba, odpadające płytki, tablica jest mało czytelna.
Projekt ma sprawić, aby miejsce zyskało na atrakcyjności dla mieszkańców, a także osób odwiedzających to miejsce.