projekt nr 32

32. Budowa placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce


Lokalizacja

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20. Działka o numerze ewidencyjnym 50009 (obręb ewidencyjny 5).

Skrócony opis

Dziedziniec na terenie ZSZ nr 1 w Ostrołęce ma pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną. Aby mógł spełniać tę rolę niezbędna jest budowa przed tym obiektem placu manewrowego z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu zrealizowane zostaną: plac manewrowy, jezdnia, barierki i poręcze, ogrodzenie, parkingi, elementy zieleni, ławki, kosze i stojaki na rowery.

Opis projektu

Dziedziniec na terenie ZSZ nr 1 w Ostrołęce ma pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną. Aby mógł spełniać tę rolę niezbędna jest budowa przed tym obiektem placu manewrowego z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu zrealizowane zostaną: plac manewrowy, jezdnia, barierki i poręcze, ogrodzenie, parkingi, elementy zieleni, ławki, kosze i stojaki na rowery.

Uzasadnienie

Projekt zapewni poprawę bezpieczeństwa oraz usprawni komunikację na terenie ZSZ nr 1. Plac i jezdnia manewrowa zapewnią swobodny dostęp mieszkańcom osiedla i Miasta Ostrołęki do sceny na dziedzińcu, gdzie będą odbywały się imprezy i wydarzenia społeczne, kulturalne, integrujące społeczność lokalną (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk seniorskich) oraz coroczne imprezy szkolne i miejskie.