projekt nr 26

26. BEZPIECZNY PARKING BEZ BARIER


Lokalizacja

Ul. Oświatowa 1 Ostrołęka, nr działki 40167. Obiekt jest własnością Miasta Ostrołęki, przekazany w zarząd trwały Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Skrócony opis

Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Oświatowej przed bramą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wyznaczenie miejsc postojowych, w tym oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie nowych miejsc postojowych przed bramą wjazdową.  Miejsca parkingowe po zakończonym dniu pracy Poradni będą również dostępne dla mieszkańców naszego miasta.

Opis projektu

Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Oświatowej przed bramą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wyznaczenie miejsc postojowych, w tym oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie nowych miejsc postojowych przed bramą wjazdową.

Uzasadnienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to placówka, która prowadzi swoją działalność na terenie miasta już ponad 50 lat. Cały czas dąży do podnoszenia jakości udzielanych dzieciom i młodzieży usług poprzez modernizację sal i gabinetów specjalistów. Wzbogaca swoją ofertę o nowe formy zajęć indywidualnych i grupowych. Parking znajdujący się przed Poradnią jest ogrodzony i posiadający tereny zielone. Brakuje natomiast jednolitej nawierzchni twardej, miejsc parkingowych w tym oznakowanych dla osób niepełnosprawnych. Poprzez realizację projektu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo klientów Poradni. Utworzenie i wybudowanie nowych poza ogrodzonym terenem miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych otworzy Poradnię jeszcze bardziej na potrzeby osób niepełnosprawnych i umożliwi im szersze korzystanie z bogatej oferty zajęć. Miejsca parkingowe poza terenem ogrodzonym po zakończonym dniu pracy Poradni będą również dostępne dla mieszkańców naszego miasta nie korzystających z Poradni.