projekt nr 26

26. BEZPIECZNY PARKING BEZ BARIER


Opis projektu

Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Oświatowej przed bramą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wyznaczenie miejsc postojowych, w tym oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie nowych miejsc postojowych przed bramą wjazdową.

Uzasadnienie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to placówka, która prowadzi swoją działalność na terenie miasta już ponad 50 lat. Cały czas dąży do podnoszenia jakości udzielanych dzieciom i młodzieży usług poprzez modernizację sal i gabinetów specjalistów. Wzbogaca swoją ofertę o nowe formy zajęć indywidualnych i grupowych. Parking znajdujący się przed Poradnią jest ogrodzony i posiadający tereny zielone. Brakuje natomiast jednolitej nawierzchni twardej, miejsc parkingowych w tym oznakowanych dla osób niepełnosprawnych. Poprzez realizację projektu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo klientów Poradni. Utworzenie i wybudowanie nowych poza ogrodzonym terenem miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych otworzy Poradnię jeszcze bardziej na potrzeby osób niepełnosprawnych i umożliwi im szersze korzystanie z bogatej oferty zajęć. Miejsca parkingowe poza terenem ogrodzonym po zakończonym dniu pracy Poradni będą również dostępne dla mieszkańców naszego miasta nie korzystających z Poradni.

Opis lokalizacji

Ul. Oświatowa 1 Ostrołęka, nr działki 40167. Obiekt jest własnością Miasta Ostrołęki, przekazany w zarząd trwały Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.