projekt nr 13

13. Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na terenie Osiedla Witosa


Lokalizacja

Remont alejki (chodnika) na podbudowie tłuczniowej - działki: 40818, 40816, 40813/2, 40812, 40809, 40808, 40778, 40777;
Budowa stacji rowerów miejskich:działka 40881/5 albo 40881/1;

Skrócony opis

Stworzenie stacji postojowej dla rowerów (w przyszłości ewentualnie włączonej do systemu rowerów miejskich) w okolicach skrzyżowania ulic Ławskiej i Ostrowskiej.  Spodziewanym efektem jest zwiększenie liczby rowerzystów wśród mieszkańców naszego osiedla, co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie i samopoczucie.

Opis projektu

Stworzenie stacji postojowej dla rowerów (w przyszłości ewentualnie włączonej do systemu rowerów miejskich) w okolicach skrzyżowania ulic Ławskiej i Ostrowskiej.  Spodziewanym efektem jest zwiększenie liczby rowerzystów wśród mieszkańców naszego osiedla, co pozytywnie wpłynie na ich zdrowie i samopoczucie.

Uzasadnienie

W związku z rozwojem na terenie Miasta Ostrołęki infrastruktury rowerowej, m. in. dzięki stworzeniu systemy rowerów miejskich Ostro-Bike, budowę nowych alejek rowerowych i ogólnym wsparciu przez samorząd naszego miasta tzw. małej mobilności chcemy wspomóc mieszkańców w takich, a nie innych aktywnościach. Jednocześnie widzimy zapotrzebowanie na tego typu inwestycje, ponieważ coraz więcej osób wykorzystuje czy to rowery miejskie, czy to własne jednoślady zamiast samochodów, Na pewno wpłynie to pozytywnie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w naszej okolicy. Zapewniam, iż byłoby to idealną pomocą w rozwoju aktywności ruchowej każdego z mieszkańców osiedla, czy to nastolatka, czy seniora.