projekt nr 35

35. Wykonanie chodnika i oświetlenia pomiędzy galerią Alius ul. gen. Fieldorfa Nila a budynkami wielorodzinnymi Młodzieżowej SM "Młodość" w Ostrołęce


Lokalizacja

Chodnik i oświetlenie wzdłuż budynku wielorodzinnego o adresie Henryka Dobrzańskiego 14 należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość" pomiędzy galerią Alius a w/w budynkiem, chodnik łączyłby się z chodnikiem w ulicy Dobrzańskiego.
Wnioskowany chodnik byłby dokończeniem chodnika wzdłuż budynku Spółdzielni Demokrata.

Skrócony opis

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Śródmieście proszę o zagłosowanie na zgłoszony projekt pn. Wykonanie chodnika i oświetlenia pomiędzy... Przez ten teren przemieszcza się codziennie bardzo dużo dzieci, młodzieży, jak i dorosłych o każdej porze dnia i nocy. Poprzez wykonanie w/w chodnika i oświetlenia teren na naszym osiedlu będzie bardziej bezpieczny i estetyczny. Poprawi to wizerunek naszego osiedla.

Opis projektu

Chodnik i oświetlenie wzdłuż budynku wielorodzinnego o adresie Henryka Dobrzańskiego 14 należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość" pomiędzy galerią Alius a w/w budynkiem, chodnik łączyłby się z chodnikiem w ulicy Dobrzańskiego. Wnioskowany chodnik byłby dokończeniem chodnika wzdłuż budynku Spółdzielni Demokrata.
Aktualnie teren jest nieurządzony i brak jest oświetlenia . W tym rejonie przemieszcza się bardzo dużo osób o każdej porze dnia i nocy. Z obserwacji wynika, że dużo dzieci i młodzieży przechodzi po tym nie urządzonym terenie. Wykonanie chodnika i oświetlenia sprawiłoby, że teren byłby bardziej bezpieczny. Zlokalizowany teren znajduje sie w centrum Miasta Ostrołęki. Na osiedlu jest dużo punktów sprzedaży alkoholu. Aktualnie teren często służy do biesiadowania przy alkoholu. Z uwagi na brak toalety publicznej na osiedlu Śródmieście teren wykorzystywany jest jako toaleta pod chmurką. Poprzez wykonanie chodnika i oświetlenia teren w tym rejonie byłby bardziej bezpieczny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonaie chodnika i oświetlenia200 000 zł