projekt nr 30

30. ZAGOSPODAROWANIE PASÓW ZIELENI PRZY ULICY PADLEWSKIEGO I SIERAKOWSKIEGO


Lokalizacja

Pasy zieleni przy ulicy Padlewskiego i Sierakowskiego na osiedlu Łazek. Pasy zieleni znajdują się przy niektórych posesjach. Między ulicą a chodnikiem.

Skrócony opis

Zagospodarowanie pasów zieleni poprawi wizerunek osiedla, uprzyjemni spacery. Siłownia na świeżym powietrzu poprawi sprawność fizyczną mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbałych pasów zieleni wzdłuż ulic Padlewskiego i Sierakowskiego. W pasach zieleni rosną chwasty. Ma to niekorzystny wpływ na wizerunek osiedla. Zagospodarowanie ma polegać na nasadzeniu drzewek i krzewów płożących, oraz wysypanie terenu gresem/kamieniem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1drzewka i krzewy, geowłóknina, grys kamienny, robocizna40 000 zł

Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, Prezydent Miasta Ostrołęki zdecydował
o dopuszczeniu projektu do głosowania w zmniejszonym zakresie, tj. bez siłowni zewnętrznej.