projekt nr 28

28. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dojazdu do budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada poprzez utwardzenie drogi dojazdowej z ulicy głównej


Lokalizacja

os. Śródmieście, droga dojazdowa od ul. 11 Listopada do nieruchomości ul. 11 Listopada 10, 10A, 8 oraz domów jednorodzinnych, na działce nr: 50028/1

Skrócony opis

Była droga dziurawa, będzie równa jak ława.

Opis projektu

Projekt dotyczy utwardzenia kostką brukową bezfazową lub asfaltem drogi wjazdowej (ok. 930 m2) z ul. 11 Listopada do budynków wielorodzinnych 11 Listopada 10, 10A, 8 oraz domów jednorodzinnych. Wskazana droga stanowi bezpośredni dojazd do zamieszkałych nieruchomości także dla obsługi miasta i służb mundurowych. Wjazd jest obecnie asfaltowy: nawierzchnia niejednolita, wielokrotnie łatana, dziurawa i spękana. W okresie jesienno-zimowym ruch utrudniają zastoiny wody i śniegu. Auta, omijając dziury, zwiększają ryzyko kolizyjności i potrącenia pieszego. Odśnieżanie zimą jest nieskuteczne, ponieważ opady zalegają w dziurach i szczelinach. Tylko gruntowną i kompleksową modernizacją można osiągnąć długotrwały efekt.