projekt nr 22

22. Weź się nie leń - PODAJ ŁAPĘ - chodź na spacer


Lokalizacja

Teren miasta i współpracujące z miastem schroniska dla zwierząt

Skrócony opis

Nie kupuj, adoptuj! Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Propagowanie sterylizacji, zachęcanie do adopcji. Patrole interwencyjne w przypadku złego traktowania lub zranienia zwierzęcia. Wspomaganie działalności schronisk i domów tymczasowych. Zachęcanie mieszkańców do aktywności fizycznej połączonej z opieką nad zwierzętami.

Opis projektu

Przy współpracy ze schroniskami i osobami zajmującymi się tym społecznie, zostaną wykonane działania zmierzające do poprawy sytuacji bezdomnych, zagubionych i źle traktowanych zwierząt, takie jak:
1. Prezentowanie zwierząt do adopcji na imprezach masowych organizowanych na terenie miasta z możliwością wspólnych spacerów i adopcji.
2. Organizowanie zbiorowych wyjazdów dla rodzin, młodzieży, emerytów itp. do schronisk, aby uczestnicy zabierali zwierzęta na spacer i rozważyli możliwość adopcji.
3. Finansowanie kosztów interwencji w przypadkach sygnału o złym traktowaniu zwierząt oraz pobytu zwierząt w domu tymczasowym.
4. Opłacanie sterylizacji zarówno zwierząt bezdomnych jak i mających opiekunów.
5. Prezentacje, pogadanki, rozdawanie ulotek w przedszkolach, szkołach, klubach propagujące idee humanitarnego traktowania zwierząt.
6. Uświadamianie dzieciom i dorosłym wagi sterylizacji celem zmniejszenia ilości zwierząt bezdomnych i w schroniskach.
7. Powszechne chipowanie zwierząt i prowadzenie ich ewidencji, aby ustalić opiekuna w przypadku zagubienia, wyrzucenia czy wypadku.
8. Kontrola targowisk celem kontroli warunków w jakich trzymane są zwierzęta i likwidacji nielegalnego handlu.
9. Powypadkowa pomoc weterynaryjna oraz leczenie odnalezionych i bezdomnych zwierząt.
10. Wspomaganie schronisk i domów tymczasowych w zakresie karmy i wyposażenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymienione w opisie projektu działania300 000 zł

Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, Prezydent Miasta Ostrołęki zdecydował o dopuszczeniu projektu do głosowania
w zmniejszonym zakresie, tj. dotyczącym promowania adopcji i akcji edukacyjnych. Pozostałe działania realizowane są przez Miasto Ostrołęka w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.