projekt nr 19

19. Rozświetlony wał carski


Lokalizacja

Osiedle Bursztynowe, ul. Srebrna obejmująca odcinek tzw. "wał carski" od ul. Pomian do ul. Modrzejewskiej.

Skrócony opis

Oświetlenie tzw. "wału carskiego" na odcinku od ul. Pomian do ul. Modrzejewskiej będzie służyć mieszkańcom oraz użytkownikom szlaku pieszo-rowerowego. Ten odcinek ulicy Srebrnej jest skrótem dla pieszych i rowerzystów pomiędzy osiedlami Bursztynowe, Pomian i dalej w stronę Śródmieścia i Narwi.

Opis projektu

Oświetlenie tzw. "wału carskiego" na odcinku od ul. Pomian do ul. Modrzejewskiej będzie służyć mieszkańcom oraz użytkownikom szlaku pieszo-rowerowego. Ten odcinek ulicy Srebrnej jest skrótem dla pieszych i rowerzystów pomiędzy osiedlami Bursztynowe, Pomian i dalej w stronę Łęczyska, Śródmieścia i Narwi. Ostrołęczanie mogą tędy wyjechać na rowerowe wyprawy w stronę Kamianki i dalej. Jest też częścią szlaku pieszo-rowerowego budowanego w Ostrołęce oraz poza granicami miasta. Ponadto stanowi skrót dla pieszych i rowerzystów, mieszkańców osiedla Pomian, do parku rekreacji na osiedlu Bursztynowe. Ponadto, oświetlenie tego odcinka wału carskiego wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców domów zlokalizowanych przy wale i ulicy Platynowej (od strony wału). W tym rejonie dochodziło wcześniej do włamań i kradzieży. Budowa oświetlenia ulicznego pozwoli również na włączenie tego odcinka w miejski system monitoringu wizyjnego. Oświetlone to miejsce publiczne stanie się bardziej bezpieczne, podniesiony zostanie komfort zamieszkania oraz użytkowania tego odcinka ul. Srebrnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1latarnia uliczna - 6 szt. (w zestawie słup, lampa, oprawa oświetleniowa, rozdzielnica)30 000 zł
2dokumentacja techniczna5 000 zł
3budowa sieci zasilającej15 000 zł
4urządzenia automatycznej regulacji natężenia oświetlenia, wyłaczniki czasowe10 000 zł
Łącznie: 60 000 zł