projekt nr 11

11. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Podchorążych


Lokalizacja

ul. Podchorążych prawa i lewa strona

Skrócony opis

Projekt zakłada wymianę chodnika przy ulicy Podchorążych. Chodnik jest bardzo zniszczony i powoduje utrudnienia pieszym, jego stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście, przejechanie rowerem, wózkiem dziecięcym. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę chodnika przy ulicy Podchorążych. Nawierzchnia chodnika jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu ruchowi pieszych: płyty chodnikowe są kilkudziesięcioletnie, z dużymi ubytkami, spękane, nie trzymają jednakowego poziomu. Na chodniku utrzymują się zastoiny opadowe i brak jest warunków do właściwego odśnieżania. Modernizację chodnika można wykonać z kostki brukowej typu polbruk. Jest to jeden z najczęściej uczęszczanych chodników na osiedlu Traugutta.  Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych,  Zły stan chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście osób starszych, rodziców z małymi dziećmi I wózkiem dziecięcym. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż5 000 zł
2Montarz115 000 zł
Łącznie: 120 000 zł