projekt nr 10

10. Muzyka, sport , sztuka - Inegracja po Covidova poprzez zajęcia artystyczno - sportowe dla dzieci w wieku 5-8 lat.


Lokalizacja

Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie miasta.

Skrócony opis

Projekt ma na celu pomoc w integracji i nawiązaniu interakcji społecznych przez dzieci, które były pozbawione kontaktu z rówieśnikami z powodu pandemii. W ramach projektu realizowane będą zajęcia w grupach rówieśniczych w zakresie artystyczno - sportowym. Projekt będzie zakończony piknikiem artystycznym i pokazem nabytych umiejętności.

Opis projektu

Pandemia covid spowodowała wycofanie dzieci z życia społecznego - projekt odpowiada na potrzeby ponownej integracji z rówieśnikami.
Celem działań jest rozwijanie zainteresowań i nawiązywanie przyjaźni. Projekt ma na celu promowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ma być alternatywą w stosunku do czasu spędzanego przed komputerem i telewizorem. Składowe projektu: 1. zajęcia artystyczne ( ceramika, teatralne, rytmiczno- taneczne) , 2. zajęcia sportowe - ( karate, gimnastyka artystystyczna, zumba ) 3. teatrzyk lub koncert , 4. organizacja pikniku  podsumowującego projekt  i prezentacja osiągnięć uczestników  ( opracowanie scenariusza, zabezpieczenie miejsca, sceny i nagłośnienia, wynajem dmuchanych zabawek i bajkowych postaci, animatorów zabaw , artystów oferujących program dla dzieci ).
Projekt zakłada realizację zajęć w 6 formach przez 8 miesięcy - średnio miesięcznie 20 h na jedną formę ( godziny rozdzielanane według zainteresowania uczestników daną formą )
Efektem działań będzie nabycie nowych kompetencji społecznych, nowych umiejętności artystycznych i sportowych , podniesienie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zajęcia artystyczne 72 000 zł
2zajęcia sportowe72 000 zł
3teatrzyk lub koncert 6 000 zł
4organizacja pikniku podsumowującego 20 000 zł
5ewentualny wynajem pomieszczeń30 000 zł
Łącznie: 200 000 zł