projekt nr 7

7. Wyjazd z osiedla Stacja ulicą Narutowicza na Słowackiego


Lokalizacja

Początkowy odcinek ulicy Narutowicza od Słowackiego do Wyspiańskiego wraz ze skrzyżowaniem.

Skrócony opis

Przebudowa Narutowicza między Słowackiego a Wyspiańskiego. Początkowy fragment ulicy (ok. 80 m) jest w tragicznym stanie. Zbudowany przed laty z lichej kostki i kruchego asfaltu na kiepskim podłożu. Obecnie kratki ściekowe wystają w górę i nie odprowadzają wody. Po każdym większym deszczu kałuże zajmują całą szerokość ulicy.

Opis projektu

Kompletna przebudowa tego fragmentu ulicy wraz z podłożem. Dopasowanie poziomu nawierzchni do kratek ściekowych, ewentualnie wykonanie dodatkowych. Wydłużenie i poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej wraz ze zjazdem na ulicę. Remont chodnika po przeciwnej stronie. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo tak kierujących pojazdami czy rowerami jak i pieszych. Nasadzenie drzew i krzewów celem poprawy uwarunkowań środowiskowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i realizacja250 000 zł