projekt nr 1

1. "BUDOWA CHODNIKA, ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I OŚWIETLENIA WZDŁUŻ ULICY ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ"


Lokalizacja

Ulica Żołnierzy Armii Krajowej od ulicy Ostrowskiej (strona od Osiedla Kwiatowego), ulica Kwiatowa, ulica Wypychy.

Skrócony opis

Projekt zakłada ułożenie chodnika, ścieżki rowerowej w formie ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej wraz z płynnym połączeniem tego ciągu z istniejącymi chodnikami w ulicy Kwiatowej i Wypychy. Powiększy się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów ale przede wszystkim poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i innych uczestników ruchu w tym rejonie.

Opis projektu

Projekt zakłada ułożenie chodnika, ścieżki rowerowej w formie ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej wraz z płynnym połączeniem tego ciągu z istniejącymi chodnikami w ulicy Kwiatowej i Wypychy. Powiększy się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów ale przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie. Obecnie przy tej ulicy występuje duży ruch pieszych i rowerzystów oraz samochodów. Brak oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej powoduje, że zwłaszcza z ulicą Kwiatową. Mieszkańcy Osiedla Kwiatowego skarżą się też, że wieczorem, ze względu na brak oświetlenia, wzdłuż ulicy Żołnierzy Armii Krajowej można często zaobserwować zatrzymane pojazdy samochodowe, w których nieznane osoby w spożywają alkohol. Rano w tych miejscach mieszkańcy poruszający się tą ulicą, zastają pozostawione butelki po piwie, wódce i opakowania po spożywanych posiłkach. Planowana w ramach projektu inwestycja, rozwiąże opisane problemy, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu będzie przedłużeniem wyremontowanej w tym roku ulicy Ostrowskiej tj. praktycznym połączeniem chodnika i ścieżki rowerowej zbudowanych przy tej ulicy z Osiedlem Kwiatowym i ulicą Wypychy. Proponowany projekt zapewni bezpieczną i wygodną komunikację pieszym i kierowcom oraz oddzieli ruch pieszych od wzmożonego ruchu drogowego, a także stworzy brakujący odcinek promenady łączącej chętnie odwiedzane przez Mieszkańców Ostrołęki tereny rekreacyjno-rowerowo-spacerowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ułożenie kostki brukowej obrzeży, krawężników niezbędnych do budowy ciągu pieszo-rowerowego 130 000 zł
2Budowa oświetlenia ulicznego (4 latarnie LED) 20 000 zł
Łącznie: 150 000 zł