Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego


Lokalizacja

skwer Wyszynskiego

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu: roślinność, mała architektura, ścieżki, boisko do gry w bule i klasów. Skwer zostanie zrewitalizowany i zostanie objęty monitoringiem. Skwer Wyszyńskiego będzie stanowić całość ze zrewitalizowanym skwerem Psarskiego.

Opis projektu

Zaprojektuj i zbuduj. Wykonanie projektu realizacyjnego (zagospodarowania terenu, funkcja, roślinność, mała architektura, ścieżki oraz boiska do gier) a następnie realizacja prac w terenie obejmująca koszty materiałów i robocizny. Wykonanie monitoringu odnawianego skweru (materiały i robocizna). Projekt będzie realizowany etapami. W pierwszej kolejności prace budowlane – ścieżki oraz boisko do gry w bule oraz w klasy. Zostanie również przygotowany teren pod planowaną fontannę posadzkową. Ewentualnie wymiana fontanny istniejącej na nowa z mozaiki lub eleganckiego kamienia. Wymiana hydrauliki i elektroniki na nowa i multimedialną w obecnym roku budżetowym. Drugi etap to uporządkowanie istniejącej roślinności oraz nasadzenia nowej. Skwer Wyszyńskiego będzie stanowić całość z rewitalizowanym skwerem Psarskiego. Skwery Wyszyńskiego i Psarskiego powinny odzwierciedlać doniosłość miejsca
w którym się znajdują i stanowić miejsca żyjące na co dzień.
Zagospodarowanie terenu odpowiednią roślinnością zachęcałyby ludzi do spotkań, relaksu czy też aktywnego spędzania czasu - byłoby miejscem łączącym pokolenia. Potencjał tego miejsca tkwi w jego położeniu - vis a vis kościoła - po rewitalizacji stanowiłoby doskonałe miejsce na wykonanie nowożeńcom zdjęć w plenerze. Poza tym ożywienie tego miejsca prawdopodobnie wpłynęłoby na zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania
w okoliczne budynki (np. kafejki) które od wielu lat pozostają niezagospodarowane.
Niewielkie, ale mało zadbane skwery można znaleźć wszędzie, są na naszej trasie do domu, szkoły, pracy, w przestrzeni publicznej. Są blisko nas i powinny być nam bliskie. Ich zagospodarowanie daje szanse na szybką zmianę, na powstawanie miejsc np. odpoczynku "na trasie", chwilowego relaksu, celu spaceru, aktywnego wypoczynku. itp. I to wszystko w zielonej, kojącej uliczny zgiełk przestrzeni.
Realizacji projektu na życie mieszkańców wpłynie na
1.Poprawa stanu zieleni miejskiej, co w znacznym stopniu poprawi jakość życia w mieście.
2.Stworzenie miejsc do cichej rekreacji w zadbanej przestrzeni zielonej
3.Budowanie miejsc przyjaznych dla spotkań i integracji społecznej
4.Poprawa estetyki miasta
5.Stworzenie nowej oferty korzystania z terenów zieleni w naszym mieście
6. Stworzenia miejsca atrakcyjnego do zdjęć plenerowych
7. Enklawa zieleni wpływająca na stan czystości powietrza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kostka i jej ułożenie 30 000 zł30 000 zł
2Mała architektura (ławki, kosze, śmietniki, stojaki na rowery) 15 000 zł15 000 zł
3Boisko go gry w bule 5 000 zł5 000 zł
4Roślinność 40 000 zł40 000 zł
5Monitoring 4 000 zł4 000 zł
6Fontanna 8172080 720 zł
Łącznie: 174 720 zł

Opis realizacji

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostrołęki  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostrołęki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Ostrołęki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.