projekt nr 37

37. Zapewnienie bezpiecznego, estetycznego oraz atrakacyjnego miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży poprzez budowę "mini boiska"


Lokalizacja

Miasto Ostrołęki; os. Dzieci Polskich

Skrócony opis

Wykonanie mini boiska to rozwijanie zainteresowań sportowych, integracja społeczna dzieci i młodzieży, możliwość spędzania aktywnie i zdrowo wolnego czasu. W dobie internetu jest jak najbardziej zasadne propagowanie wszelkich form aktywności na świeżym powietrzu: "Chodź na boisko, internet to nie wszystko".

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie mini boiska sportowego wielofunkcyjnego 15m x 30m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone siatką polipropylenową wysokości 4,00 oraz panelami ogrodzeniowymi wysokości 2m, z wyposażeniem (bramka z siatką do piłki ręcznej - 2 szt., zestaw tablicowy do koszykówki - 2 szt., zestaw do piłki siatkowej - 1 kpl.), infrastruktura towarzysząca: dojścia: chodniki z kostki polbruk, ławki, śmietniczki. Na osiedlu występuje gęsta zabudowa wielorodzinna, zamieszkują tu rodziny wielodzietne. Mini boisko w znakomity sposób będzie uzupełniało możliwości różnych form sportu i rekreacji sąsiedniego placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Około 400.000,00 zł400 000 zł

Uzasadnienie: Zgodnie z §4 ust. 4 uchwały Nr 291/XXIX/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę dla danej kategorii (…) nie będzie rozpatrywane”. Przedstawiony koszt inwestycji to 400.000,00 złotych. Wniosek został złożony w kategorii osiedlowej z osiedla Dzieci Polskich. Środki przewidziane dla tego obszaru to 94.287,68 zł.Teren wskazany we wniosku do realizacji inwestycji nie stanowi własności Miasta Ostrołęki. Zgodnie z §2 ust. 6 cyt. uchwały, zadanie musi mieścić się w obszarze zadań i kompetencji Miasta Ostrołęki i nie może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności.