projekt nr 36

36. Wymiana chodnika z budową miejsc postojowych oraz wykonanie ścieżki rowerowej przy ulicy H. Modrzejewskiej


Lokalizacja

ul. H. Modrzejewskiej

Skrócony opis

Rewitalizacja terenu przy ul. H. Modrzejewskiej to zwiększona przyjemność zamieszkiwania mieszkańców osiedla, estetyka otoczenia, rozwijanie zainteresowań sportowych oraz bliżej na plażę nad Narwią.

Opis projektu

Remont chodnika w zakresie wymiany nawierzchni z dotychczasowej (nawierzchnia z płyt betonowych jest w złym stanie technicznym) na nową kostkę brukową oraz wykonanie miejsc postojowych z płyt eko-ażur.
Na powierzchni chodnika występują ubytki, pęknięcia oraz odkształcenia stwarzającej zagrożenie. Osoby na wózkach inwalidzkich i wiozące dzieci w wózkach zmuszone są poruszać się wzdłuż jezdni.
Remont chodnika poprawi bezpieczeństwo i estetykę osiedla:
- wykonanie miejsc postojowych na samochody zwiększy komfort zamieszkiwania mieszkańców
- wykonanie ścieżki rowerowej w sąsiedztwie chodnika poprawi bezpieczeństwo dla osób poruszających się rowerami oraz zachęci do uprawiania sportu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Około 100.000,00 zł100 000 zł

Uzasadnienie: Zgodnie z §4 ust. 4 Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę dla danej kategorii określoną w ust. 2, nie będzie rozpatrywane. Osiedle Sienkiewicza miało do dyspozycji kwotę 104 856,78 zł. Koszt realizacji wskazanego zakresu prac przekracza tę kwotę.