projekt nr 35

35. Zapewnienie dogodnej komunikacji mieszk. poprzez wykonanie chodnika łączącego os. Dzieci Polskich z kompleksem obiektów handl. zlok. przy ul. Hallera


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka, Os. Dzieci Polskich.

Skrócony opis

Wykonanie chodnika to przystosowanie istniejącego terenu do potrzeb lokalnej społeczności - "Nowy chodnik poprowadzi Cię do obiektów handlowych jak przewodnik!" lub "Używaj chodnika, nie depcz trawnika!".

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie chodnika z kostki polbruk bezfazowej na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem wraz z ustawieniem obrzeży o pow. ogółem ok. 60 m2.
Wskazany teren stanowi fragment uczęszczanego ciągu pieszego, z którego korzysta wiele osób, w tym mieszkańcy os. Dzieci Polskich. Należy zauważyć, że jest to dogodne dla mieszkańców dojście w kierunku kompleksu obiektów handlowych zlokalizowanych przy ul. gen J. Hallera.
Na chwilę obecną teren jest nieutwardzony, w okresach opadów deszczu tworzą się zastoiny wody i błota, co stanowi znaczne utrudnienie dla mieszkańców w dotarciu do pobliskich obiektów handlowych.
Realizacja przedmiotowego projektu jest jak najbardziej zasadna w ramach przystosowania terenu do potrzeb lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Około 15000,00 zł.15 000 zł

Uzasadnienie: Działka wskazana jako miejsce realizacji zadania, a przede wszystkim jej kształt uniemożliwiają realizację zadania. Nie spełniałoby ono bowiem minimalnych warunków technicznych. Zgodnie z §2 ust. 6 pkt 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: „projekt musi być zgodny z prawem, spełniać kryterium legalności, celowości i gospodarności”.