projekt nr 32

32. Utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie chodników na ulicy Jaworowej


Lokalizacja

Ulica Jaworowa położona na osiedlu Leśniewo.

Skrócony opis

Projekt dotyczy wykonania utwardzenia nawierzchni oraz chodników na ulicy Jaworowej w osiedlu Leśniewo. Zakłada korytowanie oraz utwardzenie nawierzchni ulicy kruszywem łamanym, zjazdów na posesje, chodników z podbudową, krawężnikami, kostką brukową. Projekt ten przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Opis projektu

Projekt dotyczy ulicy osiedlowej, która jest zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jest ulicą zamkniętą, a wjazd i wyjazd odbywa się do ulicy Krańcowej. Długość ulicy wynosi 85 metrów, szerokość pasa drogowego 7 metrów. Łączna powierzchnia to 600 m2. Nawierzchnia ulicy pokryta jest żwirem i występują na niej liczne wgłębienia w postaci dołów. Ulica nie posiada chodników. Projekt zakłada wykonanie korytowania oraz utwardzenia nawierzchni ulicy kruszywem łamanym polodowcowym, zjazdów do posesji, chodników z podbudową kruszywem, podsypką, krawężnikami, kostką brukową.
Wykonanie utwardzenia nawierzchni kruszywem i wykonanie chodników rozwiąże poniższy problem mieszkańców. Poruszanie się po ulicy zarówno samochodem, jak i pieszo, jest bardzo uciążliwe, szczególnie po opadach deszczu w sezonie jesienno-zimowym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt będzie służył zarówno mieszkańcom ulicy, jak i pozostałym, którzy będą z niej korzystali.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie projektu6 000 zł
2korytowanie5 000 zł
3kruszywo łamane polodowcowe20 000 zł
4zjazdy na posesje5 000 zł
5podbudowa, krawężniki, kostka brukowa chodników25 000 zł
Łącznie: 61 000 zł

Uzasadnienie: Działka nr 70092, na której znajduje się ulica Jaworowa nie stanowi własności Miasta Ostrołęki. Zgodnie z §2 ust. 6 Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: zadanie musi mieścić się w obszarze zadań i kompetencji Miasta Ostrołęki i nie może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności.