projekt nr 31

31. Tężnia solankowa - zdrowie dla każdego


Lokalizacja

Tereny zielone na Osiedlu Wojciechowice. Proponowane miejsce - skrzyżowanie ul. Pięknej z ul. Dywizjonu 303.

Skrócony opis

Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny w okresie od kwietnia do października, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Miejsce relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej. Inwestycja obejmie:
a) przygotowanie terenu pod tężnię (kostka, wybetonowanie podłoża lub inne wskazane),
b) wykonanie zadaszonej tężni w kształcie sześcianu lub prostopadłościanu z odpowiednich materiałów wraz z systemem cyrkulacji solanki,
c) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
d) montaż ławek parkowych 6 szt., koszy na śmieci 3 szt.,
e) ogrodzenie terenu oraz monitoring,
f) przygotowanie i realizacja projektu zagospodarowania zielenią terenu wokół tężni, jeśli pozostaną wolne środki finansowe.

Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Przebywanie w tężni, dzięki inhalacji, pozwoli na szybkie oczyszczenie płuc z pyłów, które gromadzą się w nich w ciągu dnia. W dobie walki z zanieczyszczeniem powietrza tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców w każdym wieku. W obecnych czasach każde miejsce, w którym będzie można z powietrza wyłapać drogocenne minerały, jest na wagę złota.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt budowy tężni150 000 zł
2Utwardzenie terenu, położenie kostki, ogrodzenie23 000 zł
3Monitoring10 000 zł
4Ławki, kosze7 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Uzasadnienie: Koszt realizacji zadania znacznie przekracza środki przewidziane na budżet obywatelski w kategorii ogólnomiejskiej.  Zgodnie z §4 ust. 4  Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki „Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę dla danej kategorii określoną w ust. 2, nie będzie rozpatrywane”.