projekt nr 29

29. System nawadniania i monitoringu na Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Lokalizacja

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skrócony opis

Skwer Kardynała Wyszyńskiego ze względu na sąsiedztwo ze Skwerem dr Psarskiego, wymaga montażu nawodnienia oraz monitoringu co będzie stanowiło dopełnienie całej koncepcji zagospodarowania obu skwerów. Stanowiły będą bezpieczną, zieloną enklawę wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Ostrołęki.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż nawodnienia oraz monitoringu na Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to jedno z działań które pozwoli na zagospodarowanie tego terenu i wykształcenie ostatecznie układu funkcjonalnego i estetycznego najbliższej okolicy zwłaszcza że takim zabiegom poddany zostanie przyległy doń skwer dr Psarskiego. Pozwoli to stworzyć atrakcyjną, bezpieczną ogólnodostępną przestrzeń pełną zieleni. Nawodnienie ułatwi pielęgnację roślinności zaś monitoring pozwoli skutecznie chronić przed aktami wandalizmu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i wykonanie nawadniania25 000 zł
2Projekt i wykonanie monitoringu20 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Uzasadnienie: Zgodnie z §2  ust. 6 pkt 1  Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: „Projekt musi być zgodny z prawem, spełniać kryterium legalności, celowości i gospodarności”. Skwer im. kard. Stefana Wyszyńskiego wymaga kompleksowej rewitalizacji, uzupełnienia lub zmiany nasadzeń,  zatem montaż instalacji nawadniającej byłby niecelowy.