projekt nr 26

26. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce


Lokalizacja

Osiedle Parkowe (teren Szkoły Podstawowej Nr 2).

Skrócony opis

Miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce umożliwi dzieciom poznanie w praktyce zasad ruchu drogowego na zajęciach lekcyjnych i będzie wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową.
Z miasteczka będą też mogli w aktywny sposób korzystać mieszkańcy miasta Ostrołęki.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce. Miasteczka ruchu drogowego dają duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do korzystania z dróg. Jest to dobre pole doświadczalne gdzie dzieci w praktyce poznają znaki drogowe, sygnalizację świetlną i ich funkcję w ruchu drogowym. Miasteczko będzie ogólnodostępne, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny. Będzie wykorzystane do zajęć lekcyjnych oraz egzaminów na kartę rowerową.
Planowane wymiary miasteczka - 30x40 m. Projekt zakłada wybudowanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej w różnej kolorystyce.
W miasteczku znajdą się: skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, progi zwalniające, droga z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, droga jednokierunkowa, zwężenie jezdni oraz tzw. "ósemka".
Przy miasteczku powstanie parking ze stojakami na rowery, ławkami i  koszami na śmieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyłożenie terenu kostką brukową100 000 zł
2Zakup i montaż oznakowania14 000 zł
3Sygnalizacja świetlna8 000 zł
4Parking na rowery, ławki, kosze na śmieci8 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Uzasadnienie: Zgodnie z §2  ust. 6 pkt 1  Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: „Projekt musi być zgodny z prawem, spełniać kryterium legalności, celowości i gospodarności”. Projekt nie może zostać zrealizowany we wskazanej lokalizacji ze względu na planowaną rozbudowę infrastruktury sportowej sąsiadującą ze wskazaną działką, zatem jego realizacja byłaby niecelowa.