projekt nr 17

17. ŚCIANKA TRENINGOWA DO TENISA Z PIŁKOCHWYTEM


Lokalizacja

plac zabaw przy ulicy Pomian, na wysokości skrzyżowania z ul. Żniwną

Skrócony opis

Idealna propozycja dla aktywnego spędzania czasu - paraboliczna ścianka do tenisa ziemnego.
Z tą parabolicznie zbudowaną ścianą, majcie zawsze najlepszego partnera do treningu który nigdy się nie męczy i nie opada z sił.

Opis projektu

Paraboliczna ścianka treningowa do tenisa ziemnego o wymiarach 4 x 3 metry z piłkochwytem 8 m 
Szczegóły:
• ścianka stoi luzem na idealnie poziomej powierzchni lub należy pod ściankę wykonać fundament betonowy, w kosztach założone zostało wykonanie fundamentu,
• ścianka zbudowana jest parabolicznie co umożliwia dokładny powrót piłki,
• ścianka ma dodatkowo zamontowany piłkochwyt zapobiegający wyrzuceniu piłki poza linie ogrodzenia i szukanie,
• malowana może być farbą typu gel-coat, farba łączy się z mieszanką akrylowo-żywiczną i powoduje całkowite, zabezpieczenie przed wchłanianiem wilgoci,
• może być w całości wykonana z polymeru (materiał na bazie związków akrylu i żywic naturalnych),
• proponuję ściankę jednostronną,
• łatwy montaż za pomocą stalowych profili przykręcanych do podłoża.
Dodatkowe informacje:
• konieczne jest wykonanie utwardzenie podłoża przed ścianką typu: mączka ceglana, nawierzchnia poliuretanowa, nawierzchnia akrylowa, sztuczna trawa, asfalt (uwzględniono w szacunkowych kosztach)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ścianka – 24 000 + 23% VAT = 29 520,00 zł brutto 29 520 zł
2Piłkochwyt 8 metrów – 12 000 + 23% VAT = 14 760,00 zł brutto 14 760 zł
3Betonowy fundament pod ściankę – 0,5 x 1 x 5 = 2,5 m 3 x 260 zł netto za 1 m 3 betonu B 20 + vat = 799,50. Dla szacunkowych wyliczeń przyjęto kwotę 1000 zł. 1 000 zł
4Utwardzenie podłoża przed ścianką – 23 000, zł brutto 23 000 zł
Łącznie: 68 280 zł

Uzasadnienie: Obszar wskazany jako lokalizacja projektu nie może zostać przeznaczony pod realizację wniosku. Zgodnie z §2 ust. 6  uchwały Nr 291/XXIX/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki zadanie w szczególności musi mieścić się w obszarze zadań i kompetencji Miasta Ostrołęki i nie może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności.