projekt nr 2

2. Instalacja paczkomatu na osiedlu Łazek


Lokalizacja

W sąsiedztwie osiedlowego sklepu jest nieużytek, który mógłby zostać potencjalnie wykorzystany do tego typu pomysłu.

Skrócony opis

Najbliższy paczkomat znajduje się przy rondzie Księcia Siemowita. Warto byłoby postawić go bliżej w kierunku Lelisa.

Opis projektu

Należałoby wykupić adekwatny kawałek działki od właściciela zaproponowanej lokalizacji po czym postawić urządzenie. Z własnych obserwacji i z rozmów z ludźmi jest to coraz częstszy sposób na zakupy internetowe w kwestii dostarczenia towaru. Bardzo wygodna alternatywa dla przesyłek kurierskich, które często przychodzą w godzinach pracy, co utrudnia odebranie paczki. Na stronie inpostu jest możliwość zgłoszenia inicjatywy (bliskociebie.inpost.pl ), lecz do postawienia paczkomatu niezbędne jest zakup gruntu, który leży w kompetencjach miasta. Ciężko powiedzieć jakiego rodzaju są to koszty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup gruntu5 000 zł
2Zakup kostki brukowej (podkład pod paczkomat)3 000 zł
3Wykonanie500 zł
4Instalacja paczkomatu1 000 zł
Łącznie: 9 500 zł


Uzasadnienie: Zgodnie z §3 ust. 1 Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: W kategorii osiedlowej propozycja musi zostać poparta przez minimum 20 mieszkańców osiedla, na którym ma być realizowany projekt. Do złożonego wniosku nie została złożona lista poparcia.