projekt nr 1

1. Street Workaut na plaży


Lokalizacja

Plaża miejska

Skrócony opis

Street Workaut na plaży, czyli kilka drążków i poręczy do ćwiczeń. Jedni mogą ćwiczyć w pięknych okolicznościach przyrody (plaża, piasek, rzeka, słońce) inni mogli podziwiać ćwiczących.

Opis projektu

Po konsultacjach z osobami obeznanymi ze street Workaut,em (mamy w mieście mistrza Polski w tej dziedzinie) zamontować kilka drążków o odpowiedniej wysokości i szerokości oraz kilka poręczy oraz ewentualnie kółka gimnastyczne. Podłoże wysypać z miękkiego plażowego piasku, który uchroni przed ewentualnymi upadkami.
Na plaży zaczęły by wówczas zbierać się osoby ćwiczące, zdrowo żyjące, co stanowiło by promocje zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Drążki5 000 zł
2Poręcze3 000 zł
3Kółka gimnastyczne2 000 zł
Łącznie: 10 000 zł

Uzasadnienie: Zgodnie z §2  ust. 6 pkt 1  Uchwały Nr 291/XXIX/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki: „Projekt musi być zgodny z prawem, spełniać kryterium legalności, celowości i gospodarności”. Samorząd Miasta Ostrołęki zamierza ogłosić konkurs na projekt zagospodarowania plaży miejskiej w Ostrołęce. Strefa Street Workout’u zostanie uwzględniona w wytycznych do projektu, zatem montaż  urządzeń bez kompleksowego projektu byłby niecelowy.