projekt nr 42

42. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz gości os. Bursztynowe poprzez montaż kamery monitoringu włączonej w system monitorowania oraz montaż progów


Lokalizacja

A) Zakup i montaż kamery monitoringu - lokalizacja na terenie parku rekreacyjnego u zbiegu ul. Bursztynowej i Platynowej.
B) Budowa 4 progów spowalniających: dwa progi spowalniające w ulicy Poznańskiej oraz dwa progi w ul. Platynowej.
C) Ustawienie 2 znaków drogowych zakazujących z korzystania z parkingu przy ul. Platynowej

Opis projektu

A) Zakup i montaż kamery monitoringu - montaż i włączenie kamery w miejski system monitoringu z zapewnieniem odpowiedniego zasięgu
B) Budowa 4 progów spowalniających: dwa progi spowalniające w ulicy Poznańskiej oraz dwa progi w ul. Platynowej.
C) Ustawienie 2 znaków drogowych zakazujących z korzystania z parkingu przy ul. Platynowej w godz. 22.00 -6.00.

Uzasadnienie

a) zakup i montaż kamery monitoringu - włączenie kamery w miejski system monitoringu zapewni większy komfort z przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom korzystającym z parku rekreacji. Od wielu lat coraz częściej zdarzają się sytuacje zakłócania porządku publicznego, o czym informowana jest policja i straż miejska. Problem narasta, co również potwierdzone zostało na spotkaniu z dzielnicowym KMP.

b) Budowa 4 progów zwalniających. Dwa progi zamontowane w ulicy Poznańskiej zapewnią większe bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży idącej do szkoły czy parku rekreacji. Szczególnie niebezpieczne jest przejście przez ulicę Poznańską do ul. Jaracza. Jest ono bardzo często uczęszczane przez mieszkańców osiedla Bursztynowe i ul. Modrzejewskiej. Ulica Platynowa znajduje się w "strefie zamieszkania" (znak D-40), a mimo to kierowcy rozpędzają swoje samochody ponad wielokrotność dozwolonej prędkości 20km/h. Powoduje to zagrożenie ze względu na panujący ruch pieszy, ograniczoną widoczność.

Projekt
pt.
"Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców oraz gości os. Bursztynowe poprzez
montaż kamery monitoringu włączonej w system monitorowania oraz
montaż progów
zwalniających"
został negatywnie oceniony przez komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego pod względem merytorycznym. Montaż progów
zwalniających wymaga uzyskania przez wnioskodawcę opinii Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto, komisja negatywnie oceniła
zasadność montażu 2 znaków drogowych zakazujących z korzystania
z parkingu przy ul. Platynowej w godz. 22.00 -6.00.