projekt nr 33

33. Monitoring na osiedlu Łazek (ul. A. Spiro i ul. Piotrowskiego)


Lokalizacja

ul. K. Piotrowskiego i ul. A. Spiro

Opis projektu

Zakup i montaż 5-ciu kamer w celu monitorowania ulic K. Piotrowskiego, A. Spiro oraz skrzyżowania ulic K. Piotrowskiego z ul. Sierakowskiego i ul. Padlewskiego.

Uzasadnienie

Realizacja projektu zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedla Łazek, zwłaszcza ulic K. Piotrowskiego, A. Spiro i ulic przylegających. Na obu tych ulicach ostatnio miały miejsce włamania, a sprawcy nie zostali ujęci. Często zdarzają się szaleńcze rajdy samochodowe, zagrażające bezpieczeństwu naszych dzieci. Monitoring przyczyni się do zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń.

Projekt
pt.
"Monitoring
na osiedlu
Łazek
(ul. A. Spiro i ul. Piotrowskiego)"

został
odrzucony pod względem
merytorycznym.
Osiedle Łazek nie jest wyposażone w światłowód, a ze względu na
dużą odległość nie jest możliwa komunikacja radiowa. Wykonanie
projektu jest również niezasadne ze względu na planowaną
przebudowę skrzyżowania ulicy Sierakowskiego i ul. Padlewskiego.