projekt nr 31

31. Utwardzenie nawierzchni ulicy Jaworowej


Lokalizacja

Ulica Jaworowa znajduje się na osiedlu Leśniewo w mieście Ostrołęka.

Opis projektu

Projekt dotyczy utwardzenia nawierzchni  ulicy Jaworowej, która obecnie pokryta jest nawierzchnią żwirową i występują na niej liczne wgłębienia-doły. Jest to ulica krótka, zamknięta, wjazd i wyjazd odbywa się do ulicy Krańcowej. Długość jest wynosi 85 m., szerokość pasa drogowego 7 m. Łączna powierzchnia do utwardzenia to 600 m2. Projekt zakłada wykonanie projektu ulicy oraz zjazdy na posesje, korytowanie gł. 20 cm i utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym polodowcowym.

Uzasadnienie

Ulica Jaworowa nie posiada chodnika. Poruszanie się nią, ze względu na nawierzchnię żwirową, jest dla jej mieszkańców uciążliwe, szczególnie po opadach deszczu i w sezonie jesienno-zimowym. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania powyższego problemu. Projekt będzie służył mieszkańcom ulicy oraz pozostałym mieszkańcom osiedla, którzy będą z niej korzystać.

Projekt
pt.
"Utwardzenie
nawierzchni ulicy Jaworowej"

na
osiedlu Leśniewo został odrzucony pod względem formalnym ze
względu na fakt, że
grunt,
na którym znajduje się ulica Jaworowa nie jest własnością Miasta
Ostrołęki. Należy on do 
Gminy
Rzekuń.