projekt nr 30

30. Modernizacja i  remont ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego


Lokalizacja

ul. Gen Ignacego Prądzyńskiego

Opis projektu

Wykonanie chodników i miejsc postojowych w ulicy Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uzasadnienie

Poprawa infrastruktury drogowej. Projekt służyć będzie wszystkim mieszkańcom Ostrołęki.

Projekt został wycofany przez autora.