projekt nr 28

28. Wymiana nawierzchni ulicy Stefana Kijaka na odcinku od ulicy Romualda Traugutta do ulicy Olimpijskiej.


Lokalizacja

Ulica Stefana Kijaka nr działki 40004 i 40005

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę części nawierzchni ulicy Stefana Kijaka o pow. około 1 100 m2 od ulicy Romualda Traugutta do ulicy Olimpijskiej. Modernizację ulicy można wykonać z kostki brukowej. Ulica jest bardzo zniszczona i powoduje duże utrudnienia zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi spowodowany przez wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście, przejechanie samochodem, rowerem, czy wózkiem do ogrodu działkowego. Stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Uzasadnienie

Ogród ROD Czeczotka jest terenem otwartym i ogólnodostępnym dla mieszkańców Ostrołęki, pełni funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Modernizacja ulicy przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i stanu technicznego drogi. Poprawi bezpieczeństwo bardzo licznych pieszych i zmotoryzowanych korzystających z ul. Stefana Kijaka, a także wizerunek miasta. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprawi znacznie bezpieczeństwo mieszkańców.

Projekt
pt.
"Wymiana
nawierzchni ulicy Stefana Kijaka na odcinku od
ulicy
Romualda Traugutta do ulicy Olimpijskiej"
komisja
negatywnie oceniła pod względem merytorycznym.
Projekt
zakłada utwardzenie drogi w miejscu już istniejącego odcinka.
Odcinek
nie spełnia warunków technicznych.
Jest
zbyt wąski.

Jego poszerzenie wymaga opracowania projektu przebudowy całego
odcinka
i
jego realizację
,
co zdecydowanie przekracza koszty
przewidziane
na realizację zadań w kategorii ogólnomiejskiej.