projekt nr 21

21. Przebudowa dziedzińca wewnętrznego przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Etap 2


Lokalizacja

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka, działka o numerze ewidencyjnym 50009 (obręb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostrołęka).

Opis projektu

Dziedziniec ma pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną, miejscami parkingowymi, komunikacji kołowej i pieszej. Projekt stanowi zakończenie działania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019 o następujące elementy: plac manewrowy, jezdnia manewrowa, ogrodzenie, parkingi, barierki i poręcze, wysoka i niska zieleń, wyposażenie dziedzińca (ławki, kosze, stojaki na rower).

Uzasadnienie

Projekt stanowi zakończenie działania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019, o elementy niezrealizowane w pierwotnym kosztorysie, a które uwzględniała przygotowana dokumentacja techniczna. Dziedziniec ma stanowić miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, integracji społeczności lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk seniorskich) i realizacji corocznych imprez miejskich.

Projekt pt. "Przebudowa dziedzińca wewnętrznego przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Etap 2" został odrzucony ze względów formalnych. Autor oszacował koszt projektu na 310 tys. złotych, co przekracza ilość środków przewidzianych w kategorii ogólnomiejskiej. Dodatkowo, zadanie budżetu obywatelskiego nie może być jednym z etapów inwestycji. Musi być to zadanie jednoroczne, zamknięte.