projekt nr 19

19. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dojazdu do budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada poprzez utwardzenie drogi wjazdowej z ulicy głównej


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka; os. Śródmieście; droga dojazdowa od ul. 11 Listopada do nieruchomości ul. 11 Listopada 10, 11 Listopada 10A, 11 Listopada 8 oraz domów jednorodzinnych; nr działki 50028/1 - stanowiąca własność miasta Ostrołęki

Opis projektu

Projekt dot. utwardzenia kostką brukową bezfazową lub asfaltem drogi wjazdowej (ok. 930 m2) z ul. 11 Listopada do budynków wielorodz. 11 Listopada 10, 10A, 8 i domów jednorodzinnych. W.w. działka stanowi bezpośredni dojazd do zamieszkałych nieruchomości, jedyny z ulicy głównej, także dla obsługi miasta i służb mundurowych. Wjazd jest obecnie asfaltowy: nawierzchnia niejednolita, wielokrotnie łatana, dziurawa i spękana. W okresie jesienno-zimowym ruch utrudniają zastoiny wody i śniegu.

Uzasadnienie

Stan techniczny dojazdu jest nieadekwatny do natężenia ruchu na ww. terenie, a utrzymywanie tego stanu nie służy bezpieczeństwu użytkowników: auta, omijając dziury, zwiększają ryzyko kolizyjności i potrącenia pieszego, utrudniony jest ruch pojazdów służb obsługi i mundurowych. Odśnieżanie zimą jest nieskuteczne, ponieważ opady zalegają w dziurach i szczelinach. Tylko gruntowna inwestycja pozwoli osiągnąć długofalowy efekt.

Projekt pt. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dojazdu do budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada poprzez utwardzenie drogi wjazdowej z ulicy głównej" został przez komisję odrzucony pod względem formalnym. Zgłoszony fragment ulicy 11 Listopada nie jest ulicą, z której korzysta większa ilość mieszkańców, nie łączy ona kilku osiedli; jest ulicą osiedlową, z której korzystają mieszkańcy sąsiednich bloków i trzech domów jednorodzinnych. Zmiana kategorii nie jest możliwa ze względu na środki konieczne do realizacji zadania. Autor oszacował je na kwotę 180 tys. złotych.