projekt nr 10

10. Uporządkowanie nawierzchni terenu poprzez utwardzenie gruntu płytami eko-ażur przy ul. H. Modrzejewskiej 2 w Ostrołęce, na osiedlu Sienkiewicza.


Lokalizacja

Ulica H. Modrzejewskiej 2, nr działki 51661/1 (teren miasta).

Opis projektu

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni terenu piaszczystego na działce Urzędu Miasta oznaczonego na mapie kolorem żółtym, przy ul. H. Modrzejewskiej 2 w Ostrołęce, płytami eko-ażurowymi na pow. ok. 500 m2. Działka przylegająca do w/w terenu oznaczona na mapie kolorem pomarańczowym, należy do Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółdzielnia zobowiązuje się do utwardzenia własnego terenu na swój koszt.

Uzasadnienie

Uzasadnione jest zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie płytami eko-ażur z przeznaczeniem na miejsca postojowe na samochody mieszkańców, w ramach infrastruktury dla potrzeb lokalnej społeczności, jak również dla podniesienia jakości życia mieszkańców. Obecnie działka jest wykorzystywana jako parking dla mieszkańców pobliskich bloków. W okresie oo jesieni do wiosny na tym terenie tworzą się dziury i kałuże, co wpływa negatywnie na estetykę miasta.

Projekt
pt.

"
Uporządkowanie
nawierzchni terenu poprzez utwardzenie gruntu płytami eko-ażur przy
ul. H. Modrzejewskiej 2 w Ostrołęce, na osiedlu Sienkiewicza"
został
odrzucony pod względem formalnym ze względu na brak wystarczającego
obszaru terenu należącego do Miasta Ostrołęki, który pozwoliłby
na wydzielenie parkingu dla parkujących w tym miejscu samochodów.
Grunt sąsiadujący z terenem miejskim należy do 
Ostrołęckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.