projekt nr 6

6. Uporządkowanie nawierzchni terenu poprzez utwardzenie gruntu płytami eko-ażur przy ul. Goworowskiej w Ostrołęce, na osiedlu Śródmieście


Lokalizacja

Ulica Goworowska w Ostrołęce. Działka nr ewidencyjny 52060

Opis projektu

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni terenu żwirowo-piaszczystego płytami eko-ażurowymi, na powierzchni 130 m2.

Uzasadnienie

Uzasadnione jest zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe na samochody mieszkańców osiedla, w ramach przystosowania infrastruktury dla potrzeb lokalnej społeczności.

Projekt
pt.
"Uporządkowanie
nawierzchni terenu poprzez utwardzenie gruntu płytami eko-ażur przy
ul. Goworowskiej w Ostrołęce, na osiedlu Śródmieście"

został
odrzucony pod względem merytorycznym.
We
wskazanym miejscu, Miasto Ostrołęka nie posiada wystarczającej
ilości gruntu, by utwardzić go pod parking dla mieszkańców.
Teren
nie spełnia warunków zagospodarowania technicznego.