projekt nr 17

17. Tężnia solankowa na placu Psarskiego lub placu Wyszyńskiego


Lokalizacja

Skwer dr. Psarskiego  - działka nr 20693 (róg ulic Kościuszki i Staszica)
lub skwer ks. Wyszyńskiego  - działka nr 20695 (pomiędzy ulicami Kościuszki i Gomulickiego)
lub Plac Bema – działka nr 20754/1 (Plac Bema)
Proszę o wskazanie najlepszej i najdogodniejszej lokalizacji

Skrócony opis

Tężnia solankowa architektoniczne współgrająca z zabudową Starego Miasta. Obiekty te stałyby się popularnymi miejscami relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku Ostrołęki  w aspekcie ekologicznym, ale też miasta jako obiektu recepcji turystycznej.

Opis projektu

Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą
Zaspokojeniu podstawowych potrzeb Ostrołęczan, do których należą czyste powietrze, poprawa zdrowia, a w dalszej kolejności wysoka jakość życia. Budowa tężni oraz towarzyszących im usług umożliwi mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
Tężnie pozwolą na zniwelowanie niekorzystnego wpływu smogu, z którym mają do czynienia mieszkańcy Ostrołęki.

Uzasadnienie

Wybudowanie tężni będzie miało charakter prozdrowotny co w obecnych czasach jest ważnym aspektem dla mieszkańców Ostrołęki tym bardziej iż powietrze naszego miasta nie napawa optymizmem pod względem czystości. Będzie to miejsce unikalne, jedyne w swoim rodzaju skierowane do wszystkich mieszkańców naszego grodu. To będzie miejsce połączenia pożytecznego z przyjemnością. Przebywanie w mikroklimacie utworzonym w tężni (dzięki solance) będzie wspomagało odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych oraz działało stymulująco na pracę układu odpornościowego a jednocześnie będzie wspaniałym miejscem odpoczynku. Coraz więcej osób skarży się na dolegliwości związane z układem oddechowym -najwięcej wśród dzieci i osób starszych. Nie wszystkich rodziców jak i ludzi starszych stać na wyjazdy nad nasze Morze Bałtyckie. Udowodniono naukowo, że godzinna inhalacja solanką zapewnia dostarczenia do organizmu sporej dawki jodu -porówmywalną z trzydniowym pobytem nad morzem. Zdrowie mieszkańców to bardzo ważna inwestycja, niestety spaliny samochodowe, wysoka emisja zanieczyszczeń przemysłowych to stałe zagrożenia naszego jak cennego wspomnianego zdrowia, dlatego przydałoby się miejsce do zdrowej regeneracji organizmu.

Wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja znajduje się w obszarze Starego Miasta, objętym ochroną konserwatora zabytków, który nie wyraził zgody na przeprowadzenie inwestycji.